Kom med ditt forslag til kandidat for Gründerprisen 2020​

Start video

Gründerprisen er et samarbeid mellom Skagerrak Sparebank og Kragerø kommunen hvor formålet med prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø. Gründerprisen er på 20.000 kroner og deles ut hvert år.

Hvordan ser en gründer ut?

Vi besøkte Nina og Peter Toft på Wesselgården i Kil og tok en prat.

Start video
Dager
Timer
Minutter
Sekunder
Tirsdag 27. oktober kl. 09:00 lukket muligheten til å sende flere forslag til kandidater. Har du spørsmål? Rett spørsmål til Jon Guste-Pedersen (Skagerrak Sparebank).

Forslagsstiller & Kandidat

Prisen er på 20.000 kroner + diplom. Prisen deles ut på Vestmarkonferansen 27 oktober på Kragerø Resort.

 • Kandidater kan være enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.
 • Fokus på utvikling av nye arbeidsplasser.
 • Nyskaping og innovasjon vektlegges.
 • Alle kan foreslå kandidater, forslag må begrunnes.

Bedrifter og personer som utmerker seg gjennom innovative produkter eller nyvinninger i markedsløsninger er med å skape nye og trygge arbeidsplasser i kommunen, og bør derfor foreslås som kandidater til gründerprisen. Positiv oppmerksomhet om gründerprisen vil forhåpentligvis anspore andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling.

En gründer er en person som har startet eller skal starte en næringsvirksomhet, oftest med utgangspunkt i en nyskapende ide eller et produkt.. En gründer bruker tilgjengelige ressurser på nye måter, og organiserer og styrer et foretak med betydelig grad av initiativ og risiko. Andre ord som benyttes er grunnlegger, etablerer, nyskaper og entreprenør.

 • John Cheetham
 • Morten Bakken
 • Heidi Felle
 • Dag Michelsen
 • Vung Nguyen (Olav) og hans kone Tina
 • Kragerø Sjøtjenester AS
 • Jostein Aarø og Peder Aarø
 • Anneriek Barree
 • Andrew Howatson
 • Nina Wessel Toft / Peter Toft
 • Ruth Ellegård
 • Wenche og Arve Mastereid
 • Truls Jørgensen / Fiber.no