Gründerprisen 2022

Vær med på å stem frem din kandidat!

Dager
Timer
Minutter
Sekunder
Frist forslagsstiller: mandag 31. oktober kl.18:00

Forslagsstiller & Kandidater

Fristen er utløpt for å komme med forslag til kandidater for Gründerprisen 2022.
Prisen deles ut 17. november 2022 på Vestmarkonferansen på Kragerø Resort.

Play Video about Gründerprisen 2022

Kjekt å vite!

Gründerprisen er et samarbeid mellom Skagerrak Sparebank og Kragerø kommunen hvor formålet med prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø. 

Prisen er på 30.000 kroner + diplom.
Prisen deles ut 17. november 2022 på Vestmarkonferansen på Kragerø Resort.

 • Kandidater kan være enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.
 • Fokus på utvikling av nye arbeidsplasser.
 • Nyskaping og innovasjon vektlegges.
 • Alle kan foreslå kandidater, forslag må begrunnes.

Bedrifter og personer som utmerker seg gjennom innovative produkter eller nyvinninger i markedsløsninger er med å skape nye og trygge arbeidsplasser i kommunen, og bør derfor foreslås som kandidater til gründerprisen. Positiv oppmerksomhet om gründerprisen vil forhåpentligvis anspore andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling.

En gründer er en person som har startet eller skal starte en næringsvirksomhet, oftest med utgangspunkt i en nyskapende ide eller et produkt.. En gründer bruker tilgjengelige ressurser på nye måter, og organiserer og styrer et foretak med betydelig grad av initiativ og risiko. Andre ord som benyttes er grunnlegger, etablerer, nyskaper og entreprenør.

 • John Cheetham
 • Morten Bakken
 • Heidi Felle
 • Dag Michelsen
 • Vung Nguyen (Olav) og hans kone Tina
 • Kragerø Sjøtjenester AS
 • Jostein Aarø og Peder Aarø
 • Anneriek Barree
 • Andrew Howatson
 • Nina Wessel Toft / Peter Toft
 • Ruth Ellegård
 • Wenche og Arve Mastereid
 • Truls Jørgensen / Fiber.no
 • Bernt Filip Kristiansen Hasseleid
  Haakon Sundbø
  Magne Vikingsdal Seland

  Magnus Sandem Hasseleid
  Trygve Kragnes
  David Semb
  Pål Fredrik Brekka
  v/Kragerø Furniture AS 

Hvordan ser en gründer ut?

GRÜNDERPRISEN: F.v. Jon Guste-Pedersen ved Skagerrak Sparebank, Bernt Filip Kristiansen Hasseleid, Haakon Sundbø og Magne Vikingsdal Seland ved Kragerø Furniture AS og ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp). bilde:KV.no
Bilde: KV.no

Disse gutta ble årets gründere i 2021:
«Lite kjent for de fleste, men har et stort potensial».

Les mer