Gründerprisen 2023

Vær med på å stem frem din kandidat!

Start video

Forslagsstiller & Kandidater

Prisen deles ut 9. november 2023 på Vestmarkonferansen på Kragerø Resort.

Kjekt å vite!

Gründerprisen er et samarbeid mellom Skagerrak Sparebank og Kragerø kommunen hvor formålet med prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø. 

Prisen er på 30.000 kroner + diplom.
Prisen deles ut på Vestmarkonferansen på Kragerø Resort.

 • Kandidater kan være enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.
 • Fokus på utvikling av nye arbeidsplasser.
 • Nyskaping og innovasjon vektlegges.
 • Alle kan foreslå kandidater, forslag må begrunnes.

Bedrifter og personer som utmerker seg gjennom innovative produkter eller nyvinninger i markedsløsninger er med å skape nye og trygge arbeidsplasser i kommunen, og bør derfor foreslås som kandidater til gründerprisen. Positiv oppmerksomhet om gründerprisen vil forhåpentligvis anspore andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling.

En gründer er en person som har startet eller skal starte en næringsvirksomhet, oftest med utgangspunkt i en nyskapende ide eller et produkt.. En gründer bruker tilgjengelige ressurser på nye måter, og organiserer og styrer et foretak med betydelig grad av initiativ og risiko. Andre ord som benyttes er grunnlegger, etablerer, nyskaper og entreprenør.

 • John Cheetham
 • Morten Bakken
 • Heidi Felle
 • Dag Michelsen
 • Vung Nguyen (Olav) og hans kone Tina
 • Kragerø Sjøtjenester AS
 • Jostein Aarø og Peder Aarø
 • Anneriek Barree
 • Andrew Howatson
 • Nina Wessel Toft / Peter Toft
 • Ruth Ellegård
 • Wenche og Arve Mastereid
 • Truls Jørgensen / Fiber.no
 • Bernt Filip Kristiansen Hasseleid
  Haakon Sundbø
  Magne Vikingsdal Seland
  Magnus Sandem Hasseleid
  Trygve Kragnes
  David Semb
  Pål Fredrik Brekka
  v/Kragerø Furniture AS
 • Line Laagasken

Gründerprisen 2022

VINNER: Line Laagasken (29), sammen med Jon Guste-Pedersen og ordfører Grunde Knudsen. Foto: Privat.
Bilde: KV.no

Line (29) er vinneren av Gründerprisen 2022 – Et revolusjonerende produkt:
«Gjennom enkeltpersonsforetaket Laagasken har Line Laagasken (29) utviklet et helt unik produkt. Dette er begrunnelsen for at nettopp hun er en verdig vinner av Gründerprisen 2022.».

Les mer